Bankrekeningen:

Stichting Steun aan Gambia:

NL44 INGB 0006527522

Inschrijvingsnr. KvK: 09160994

Stichting Steun Aan Gambia

Visstraat 36,

5345 DJ Oss

Tel. 06-40171642

Email: gabriel52@hotmail.nl

RSIN/Fiscaalnummer 816881078

De Stichting ondersteund “kleine” projecten, die relatief een grote impact hebben op het leven van het individu in Gambia.

Als Stichting dragen wij ideeën aan, maar laten de uitwerking/realisatie over aan onze Gambiaanse vrienden betrokken bij het project.

De Stichting draagt zorg voor het inzamelen en transporteren van medische materialen,

die alleen in overleg met de aan het project verbonden leden uit Gambia worden

uitgezocht.

Plaatsing en technisch onderhoud van de materialen wordt begeleid en het leerproces voor onderhoud, vindt plaats door deskundigen vanuit Nederland.

 | ONTWIKKELINGSPROJECT

ONTWIKKELINGSPROJECT

Eveneens levert de Stichting een specifieke scholingsbijdrage aan het verpleegkundig personeel en het personeel verbonden aan de operatiekamers, vanuit de professie van de leden van het bestuur welke zij in de Nederlandse gezondheidszorg uitoefenen.

De Stichting draagt bij aan de ontwikkeling van het individu, door een aantal Gambiaanse kinderen in de gelegenheid te stellen om naar school te gaan, zich op deze manier te ontwikkelen en in de toekomst een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land.

Op kleine schaal levert de Stichting een bijdrage aan het individu, door een deel van  de in Nederland ingezamelde kleding aan twee gezinnen te geven.

Door verkoop hiervan genereren zij extra geld.

De Stichting begeleid hen, zodat het grootse deel gespaard wordt om op termijn een taxi te kopen, zodat zij hun gezin kunnen onderhouden en leren investeren om de taxi technisch op orde te houden en te investeren in de toekomst.


 | ONTWIKKELINGSPROJECT: KLEINSCHALIG MET ‘N GROTE IMPACT