Bankrekeningen:

Stichting Steun aan Gambia:

NL44 INGB 0006527522

Inschrijvingsnr. KvK: 09160994

Stichting Steun Aan Gambia

Visstraat 36,

5345 DJ Oss

Tel. 06-40171642

Email: gabriel52@hotmail.nl

RSIN/Fiscaalnummer 816881078

De Stichting Steun Aan Gambia gelooft in, een op kleinschaligheid gebaseerde,

samenwerking met de bevolking van Gambia om gezondheid en onderwijs op een hoger plan te brengen.

 | VISIE

BELEIDSPLAN

 | MISSIE

 | DOEL citaat uit de statuten

De Stichting Steun Aan Gambia wil door het leveren van goede medische middelen in

combinatie met onderwijs en coaching on the job, de mogelijkheden en de kennis op het

gebied van gezondheidszorg en medische techniek bevorderen.

De stichting heeft ten doel....

 -1. De gezondheidszorg en het onderwijs in Gambia te bevorderen

 -2. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin

     verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 -3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door...

A)  contacten te leggen met zorginstellingen en fabrikanten van medische materialen

B) het inzamelen van medische goederen

C)  het inzamelen van materialen voor schooldoeleinden

D) het transporteren van deze goederen naar Gambia.